تعرفه ها
پلن های زیر نمونه هستند و بنا به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد !
پلن یک (سایت)
دامنه IR
هاست 200 مگابایت آلمان
سئو
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
مدیریت محتوا وردپرس
زبان تک زبانه
پشتیبانی 3 ماه
آموزش مدیریت سایت
فروشگاه
حدود قیمت
500,000 تومان
پلن دو (سایت)
دامنه COM
هاست 500 مگابایت آلمان
سئو
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
مدیریت محتوا وردپرس
زبان چند زبانه
پشتیبانی 6 ماه
آموزش مدیریت سایت
فروشگاه
حدود قیمت
700,000 تومان
پلن سه (فروشگاه)
دامنه IR
هاست 500 مگابایت آلمان
سئو
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
مدیریت محتوا ووکامرس
زبان تک زبانه
پشتیبانی 3 ماه
آموزش مدیریت سایت
فروشگاه
حدود قیمت
1,000,000 تومان
پلن چهار (فروشگاه)
دامنه COM
هاست 1000 مگابایت آلمان
سئو
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
مدیریت محتوا ووکامرس
زبان چند زبانه
پشتیبانی 6 ماه
آموزش مدیریت سایت
فروشگاه
حدود قیمت
1,200,000 تومان
پلن پنج (سایت + فروشگاه)
دامنه COM
هاست 1000 مگابایت آلمان
سئو
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
مدیریت محتوا وردپرس + ووکامرس
زبان چند زبانه
پشتیبانی 12 ماه
آموزش مدیریت سایت
فروشگاه
حدود قیمت
1,500,000 تومان
پلن تخفیفی ویژه پزشکان
دامنه IR
هاست 200 مگابایت آلمان
سئو
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
مدیریت محتوا وردپرس
زبان تک زبانه
پشتیبانی 3 ماه
آموزش مدیریت سایت
فروشگاه
توضیحاتاین پلن فقط به پزشکان و شغل های مربوط به پزشکی ارائه می شود
حدود قیمت
150,000 تومان